COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Νέα της Ε.Σ.Α.μ.ε.Α

COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

Μονάδες Νεφρού

Άρθρα

Kατηγορίες

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Η απόφαση για την μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 50% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω, αυτομάτως αποκλείει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία, αφού οι Υγειονομικές Επιτροπές των πρώην Νομαρχιών ή των ασφαλιστικών ταμείων για τις περισσότερες κατηγορίες αναπηρίας συμπεριλαμβανομένων και κατηγοριών όπως παραπληγία, βαριές κινητικές αναπηρίες, θαλασσαιμία κ.λπ. γνωματεύουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Επίσης, ο καθορισμός του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στο ποσό των 15.000 ευρώ για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία απέχει κατά πολύ από τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη, μιας και δεν ελήφθη υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας, το οποίο επιβαρύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το ίδιο το άτομο με αναπηρία και την οικογένεια του, λόγω της υποχρηματοδότησης του προνοιακού συστήματος.

Οι περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις αυτής της απόφασης κρίνονται αδικαιολόγητοι ειδικά για το Δήμο Αθηναίων ο οποίος αποτελεί πρότυπο αφιλόξενου δήμου για τα άτομα με αναπηρία εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων πολιτικών για την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (πεζοδρομίων, δημοτικών κτιρίων, υπηρεσιών κ.λπ), και εν γένει της έλλειψης υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Η Συνομοσπονδία ζητά την επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του δικαιώματος της μείωσης των δημοτικών τελών σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος στα άτομα με αναπηρία, μία ομάδα του πληθυσμού που πλήττεται με τον πιο επώδυνο τρόπο από την οικονομική κρίση, καθώς και να κληθούν επισήμως εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. και να εκφράσουν τη γνώμη του αντιπροσωπευτικότερου φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για το εν λόγω θέμα

Δέσμευση Παπακωνσταντίνου στην Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δεν περικόπτονται τα επιδόματα των ΑμεΑ

Την πραγματικότητα για την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους περιέγραψαν στον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας και ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνης, σε συνάντηση που είχαν μαζί του στο υπουργείο Οικονομικών την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, η αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας τόνισε ότι στην παρούσα δυσμενή οικονομική περίοδο, η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους βιώνει εντονότερα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μιας και ανήκει στους Έλληνες που διαβεβαιωμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και για αυτό τον λόγο απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για την αναπλήρωση των μειώσεων των εισοδημάτων τους.

Πολύ σοβαρό ζήτημα για την Συνομοσπονδία αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει εκτίμηση του κόστους διαβίωσης και του πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που επιφέρει η αναπηρία. Ο προσδιορισμός εισοδηματικών κριτηρίων για την χορήγηση επιδομάτων, υγειονομικών παροχών κ.λπ. από τη στιγμή που δεν λαμβάνει υπόψη του στις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία το πρόσθετο κόστος κάλυψης των αναγκών αναπηρίας, διαιωνίζει το καθεστώς διακριτικής μεταχείρισης που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δήλωσε στον υπουργό ότι είναι πλήρως αντίθετη με την θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, εάν πρώτα δεν γίνει μελέτη για το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναφέρθηκε ακόμη στην υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες προνοιακές δομές, οι οποίες οδηγούνται σταδιακά στην κατάρρευση λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Έτσι, τα κατεπείγοντα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του «Μνημονίου» (πάγωμα των προσλήψεων και η τήρηση της αναλογίας 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις) έχουν πια οδηγήσει στην απογύμνωση όλων των προνοιακών δομών. «Το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών δεν είναι η μόνη δομή που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, η πλειονότητα των δομών βρίσκεται σε κάκιστο επίπεδο. Πιο ειλικρινές είναι να πούμε ότι δεν μπορούμε να τις συντηρούμε και τις κλείσουμε».

Η Συνομοσπονδία ζήτησε ακόμη την θέσπιση πρόβλεψης ειδικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τη δημιουργία και ενίσχυση προγραμμάτων υποστήριξης, κοινωνικής ένταξης και φροντίδας των ατόμων με αναπηρία, που θα προέρχεται από τα τυχερά παίγνια, με διάταξη που θα ενταχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για τα τυχερά παίγνια.

Η ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών αναφέρει με ανησυχητική συχνότητα τον κίνδυνο να μειωθούν τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία λόγω του «4ου Μνημονίου» και η Συνομοσπονδία ζήτησε από τον υπουργό να τοποθετηθεί. Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπακωνσταντίνου δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία περικοπή στα επιδόματα που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, όπως δεν έχει υπάρξει και μέχρι σήμερα.

Επίσης διαβεβαίωσε ότι με εντολή του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου θα υπάρξει ρύθμιση για ειδικό πόρο από τα κρατικά έσοδα από τα τυχερά και τεχνικά παίγνια, με τον οποίο θα χρηματοδοτούνται οι πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία στο σχέδιο νόμου.

Ο υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη για το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας των ατόμων με αναπηρία, με ευθύνη του Υπουργείου.

Παράλληλα, ο κ. Παπακωνσταντίνου σε ότι αφορά τη νομική ασάφεια που παρατηρήθηκε σχετικά με τη συνταξιοδότηση πλήρους γήρατος στη 15ετία για τους ασφαλισμένους ορισμένων κατηγοριών αναπηρίας, οι οποίοι εισήχθησαν στην ασφάλιση μετά το 1993, δεσμεύτηκε για την επίλυσή της μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης.

Τέλος, συμφώνησε στην πρόταση της Ε.Σ.ΑμεΑ. για σύσταση μόνιμης Επιτροπής υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Συνομοσπονδίας και γενικών γραμματέων συναρμόδιων υπουργείων (Υγείας, Εργασίας), για τρέχοντα θέματα, τα οποία επιδέχονται άμεσης επίλυσης, όπως και για την μελέτη της νέας επιδοματικής πολιτικής 2012 – 2015. Μάλιστα, η πρώτη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της στον κ. Παπακωνσταντίνου για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του αναπηρικού κινήματος για την συμμετοχή της Συνομοσπονδίας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας, όπως προβλέπεται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για τα φορολογικά θέματα.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Ι. Βαρδακαστάνης δήλωσε : «Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους απαιτούν και διεκδικούν την λήψη δημόσιων μέτρων πολιτικής προστασίας αυτού του χώρου από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Η κυβέρνηση οφείλει να θέσει κόκκινες γραμμές και μια από αυτές πρέπει να αφορά στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Τα μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα».

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (EDF) «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (DISABILITY VOICE)
Μετάφραση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΤΕΥΧΟΣ 9 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

κάντε κλικ να το καταιβάσετε από το σέρβερ μας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως γνήσιος εκφραστής της φωνής πλέον του ενός εκατομμυρίου Ελλήνων και Ελληνίδων με Αναπηρία, στηρίζει την γενική πανεργατική απεργία που έχουν προκηρύξει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Ως τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, στηρίζει και αγωνίζεται επίμονα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μιας πληθυσμιακής ομάδας που αναμφίβολα εκτίθεται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Ακόμη περισσότερο τώρα, εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας της οικονομικής κρίσης.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καλεί τις Ομοσπονδίες των Ατόμων με Αναπηρία, των μέλη – φορείς αυτών αλλά και όλα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους να δώσουν δυναμικό παρόν στην απεργία της 23ης Φλεβάρη, καθώς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προβάλλουν τα πάγια και δίκαια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος.

Οι Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία δεν θα πληρώσουν μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται.

Δωρεά Ιστών & Οργάνων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Δικαιώματα Νεφροπαθών

Πίνακας Τροφίμων