Άρθρα
Kατηγορίες
Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Τραύμα ΜΕΘ

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί νέα Μονάδα Αιμοκάθαρσης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
Τα στοιχεία της είναι:
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λεωφ. Βουλιαγμένης 266 & Νοταρά 4
17343 Αγιος Δημήτριος
Τηλ. 2109700680, 2109700630
Φαξ. 2109700633
Email: info@nekad.gr
 
Δικαιώματα Νεφροπαθών
Πίνακας Τροφίμων