ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Kατηγορίες
Τα Νέα της Ε.Σ.Α.μ.ε.Α

Ψυχολογική Στήριξης Νεφροπαθών
Τρίτη & Τετάρτη 19:00 – 20:00
κα. Στέλλα Μπάφα
6979054455
Με την ευγενική υποστήριξη της GENESIS PHARMA

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
EUROBANK: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0279.69.0200837398
ΙΒΑΝ:  GR110
2602790000690200837398
——————————————————–
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 51 4110 5438 151
ΙΒΑΝ: GR75 0172 1410 0051 4110 5438 151

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό 1/2022 Προκήρυξη του Οργανισμού  Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) (ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ465ΧΘΞ-81Ψ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα (90) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4903/2022.

Υπάρχουν 4 θέσεις για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ (https://ose.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκίνησε στις 19.12.2022 και  λήγει στις 2.1.2023, ημέρα Δευτέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. καθημερινά (09:00-15:00), στα τηλέφωνα 210-5297843 και 210-5297898 (για θέματα της προκήρυξης).

Η προκήρυξη ΔΕΝ περιέχει θέσεις για άτομα με αναπηρία. Μετά από επικοινωνία της ΕΣΑμεΑ τόσο με το υπουργείο Μεταφορών όσο και με τη Διοίκηση του ΟΣΕ, ενημερωθήκαμε ότι οι θέσεις για τα άτομα με αναπηρία θα προκηρυχθούν μέσω του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 (τα άτομα με αναπηρία δεν διαγωνίζονται γραπτώς αλλά προκηρύσσονται οι θέσεις που προκύπτουν από τον γραπτό διαγωνισμό και κάνουν αιτήσεις). Η αιτιολογία που λάβαμε ήταν ότι οι θέσεις στην προκήρυξη 1/2022 αφορούν σε τεχνικό προσωπικό, ενώ τα άτομα με αναπηρία θα κάνουν αίτηση για διοικητικές θέσεις. Η απόφαση του ΟΣΕ στηρίχθηκε στην υπουργική απόφαση 146338/2022 – ΦΕΚ 2457/Β/18-5-2022, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΣΕ, η οποία όμως πουθενά δεν αποκλείει τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις!

Το αναπηρικό κίνημα δίνει μάχες καθημερινά για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας. Οι πατερναλιστικές αυτές πρακτικές «προστασίας» πρέπει να γίνουν επιτέλους παρελθόν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αποκλεισμού από καμία θέση εργασίας για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Αντίθετα, μέσω τέτοιου είδους προκηρύξεων παραβιάζεται η Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση (βν.4443/2016), το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας.

Δωρεά Ιστών, Οργάνων
Λύρος Ξενοφών

Δικαιώματα Νεφροπαθών
Μονάδες Νεφρού
Πίνακας Τροφίμων