ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Kατηγορίες
Τα Νέα της Ε.Σ.Α.μ.ε.Α

Ψυχολογική Στήριξης Νεφροπαθών
Τρίτη & Τετάρτη 19:00 – 20:00
κα. Στέλλα Μπάφα
6979054455
Με την ευγενική υποστήριξη της GENESIS PHARMA

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
EUROBANK: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0279.69.0200837398
ΙΒΑΝ:  GR110
2602790000690200837398
——————————————————–
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 51 4110 5438 151
ΙΒΑΝ: GR75 0172 1410 0051 4110 5438 151
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: κ. Α. Πλεύρη, Υπουργό Υγείας
– κ. Θ. Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»
«Αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για αύξηση των ποσών αποζημίωσης μετακινήσεων σε πλέον των 13.700 Νεφροπαθών, Θαλασσαιμικών και πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική Νόσο»
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα αναπηρίας.
Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή την πρόσφατη αύξηση του κομίστρου των ταξί (Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών αριθμ. 191290 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3136/21.06.2022), αλλά και τις τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα, που έχουν επιβαρύνει τα μέγιστα το ήδη επιβαρυμένο κόστος διαβίωσης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των ατόμων με αναπηρία, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος 13.700 και πλέον ατόμων με χρόνιες παθήσεις που είναι σε αιμοκάθαρση, καθώς και αυτών που κάνουν συστηματικά μεταγγίσεις αίματος, λόγο για τον οποίο λαμβάνουν από τον ΕΌΠΥΥ τη σχετική αποζημίωση για τη μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, περίπου 11.200 αιμοκαθαρόμενοι Νεφροπαθείς και περίπου 2.500 μεταγγιζόμενοι με Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο(Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία), μετακινούνται προς και από τις μονάδες αιμοκάθαρσης και τις μονάδες μετάγγισης αίματος σε τακτική βάση.

 • Η μετακίνησή τους αυτή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι απόλυτα απαραίτητη για να διατηρηθούν στη ζωή, πραγματοποιείται κυρίως με ταξί και με Ι.Χ., είναι κατηγοριοποιημένη και καταβάλλεται αποζημίωση από τον ΕΌΠΥΥ βάσει των όσων ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)-ΦΕΚ 4898/Β/01-11-2018, με την κατ’ έτος δαπάνη να ανέρχεται σε περίπου 40εκ.€.
  Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι, όσα από τα αιμοκαθαρόμενα και μεταγγιζόμενα άτομα διαμένουν στη νησιωτική χώρα, που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές, μετακινούνται με αεροπλάνο ή με πλοίο, γεγονός που σημαίνει ότι το επιπλέον κόστος που επιβαρύνονται οι ίδιοι για την κάλυψη της μετακίνησης αυτής είναι δυσβάστακτο (εφόσον τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν αποζημιώνονται από τον ΕΌΠΥΥ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), όπως δυσβάστακτη είναι και η επιπλέον ταλαιπωρία των ιδίων και των οικογενειών τους…
  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχετικά ποσά με τα οποία αποζημιώνονται για τις μετακινήσεις τους οι Νεφροπαθείς και οι πάσχοντες από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2012 (!), παρόλες τις αυξήσεις σε όλα τα ποσά που συνδέονται με τις μετακινήσεις αυτές, όπως είναι τα καύσιμα, τα εισιτήρια και τα κόμιστρα των ταξί.
  Κύριοι Υπουργοί,
  Όπως γίνεται αντιληπτό, αθροίζοντας και συνεκτιμώντας τις συνθήκες αυτές στην ήδη επιβαρυμένη υγεία τους, στις ήδη δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που τα άτομα αυτά και οι οικογένειές τους βιώνουν τόσο λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, όσο και
  της επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης από τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία και χρόνια πάθηση των ατόμων αυτών, ο κίνδυνος της οικονομικής τους εξαθλίωσης δεν είναι απλά ορατός, είναι υπαρκτός και άμεσος.
  Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και: • την παρ. 6 του Αρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και συγκεκριμένα: – το Αρθρο 25 «Υγεία», στο προοίμιο του οποίου αναφέρεται ότι: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα απόλαυσης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας των ατόμων με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, για ναδιασφαλίζουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, σε υπηρεσίες υγείας που να είναι προσαρμοσμένες στο φύλο, συμπεριλαμβανομένης και της σχετιζόμενης μετην υγεία αποκατάστασης.»,
 • το Αρθρο 26 «Αποκατάσταση και επαναποκατάσταση», όπου στην παρ.1 αναφέρει ότι: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, και μέσω της υποστήριξης από άλλα άτομα με αναπηρίες (peer support), προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν και να διατηρήσουν τη μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, πνευματική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα και πλήρη ένταξη και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής.»
  το Αρθρο 28 «Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία», στο οποίο σαφώς ορίζεται ότι: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για ένα βιοτικό επίπεδο ανεκτό, για τα ίδια και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης διατροφής, ένδυσης και κατοικίας, και για συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. 2. Τα Συμβαλλόμενα
  Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για κοινωνική προστασία και την απόλαυση αυτού του δικαιώματος χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού.»
  Ζητάμε, την άμεση θεσμική σας παρέμβαση με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ποσοστιαία αύξηση των ανά κατηγορία αποζημιώσεων των μετακινήσεων που καταβάλλονται από τον ΕΌΠΥΥ στους αιμοκαθαρόμενους Νεφροπαθείς, στους μεταγγιζόμενους πάσχοντες από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανο-κυτταρική Αναιμία), έτσι ώστε να καλυφθεί η πραγματική αύξηση στα κόστη μετακίνησής τους, η οποία αυτή τη στιγμή επιβαρύνει δυσανάλογα τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του επιπέδου διαβίωσής τους, αλλά ακόμα και της ίδιας της επιβίωσής τους…
  Για το συγκεκριμένο μείζον και ύψιστης σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και επιβίωση, θέμα, τόσο η Πανελλήνια Όμοσπονδία Νεφροπαθών (Π.Ό.Ν.), και το σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών της, όσο και η Ελληνική Όμοσπονδία Θαλασσαιμίας (Ε.Ό.Θ.Α.), από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η αύξηση των κομίστρων των ταξί, έχουν αποστείλει σχετικές επιστολές με την άμεση ανάγκη αύξησης της αποζημίωσης των μετακινήσεων των μελών τους, πλην όμως, μέχρι σήμερα, σχεδόν πέντε μήνες μετά, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως ανταπόκριση από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Όικονομικών.
  Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο εύλογο και δίκαιο αίτημά μας για τη ζωή και την αξιοπρέπεια των πλέον των 13.700 Νεφροπαθών και πασχόντων από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία) και των οικογενειών τους, ανά την Ελλάδα, και την ενημέρωσή μας επί των ενεργειών σας.
  Με εκτίμηση
  Ο Πρόεδρος
  Ι. Βαρδακαστάνης
  Ο Γεν. Γραμματέας
  Β. Κούτσιανος
  Πίνακας Αποδεκτών:
  – Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
  – Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
  – Γραφείο Αν. Υπουργού Υγείας, κα Α. Γκάγκα
  – Γραφείο Υφυπουργού Επικρατείας, κ. Χ.-Γ. Σκέρτσου
  – Γραφείο Διοικήτριας και Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, κα Θ. Καρποδίνη
  – Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ
Δωρεά Ιστών, Οργάνων
Λύρος Ξενοφών

Δικαιώματα Νεφροπαθών
Μονάδες Νεφρού
Πίνακας Τροφίμων