Μονάδες Νεφρού
Άρθρα
Kατηγορίες
Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται η  Σύσταση στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικών, μη αμειβόμενων Επιτροπών, που αφορούν στην έγκριση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών για την ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση ενδιαφερομένων.

Συν 1 : ΦΕΚ

 

Δικαιώματα Νεφροπαθών
Πίνακας Τροφίμων