Άρθρα
Kατηγορίες
Μονάδες Νεφρού

 

 με βάση δικαιολογητικά υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης του Δημόσιου τομέα, έτους 2008, του Ν. 2643/98, στην έδρα της επιτροπής, (Πειραιώς 52), καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .

 Οι προστατευόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας εντός 10 ημερών  κατά των πινάκων μοριοδότησης. Η προθεσμία αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα, μετά την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, δηλ. τη Δευτέρα 20/09/2010.

Δικαιώματα Νεφροπαθών
Πίνακας Τροφίμων