Μονάδες Νεφρού
Άρθρα
Κοπής Πίτας έτους 2020

Ετήσια Γενική  Συνέλευση

Kατηγορίες
Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

 

Ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση», σας καλεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου (Βας. Σοφίας 90, 1ος όροφος) για την ετήσια Γενική  Συνέλευση η οποία θα είναι και καταστατική. 

      Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός απολογισμός
  2. Οικονομικός απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Απόφαση συνέλευσης για έκτακτη καταστατική συνέλευση
  5. Προτάσεις – Εισηγήσεις μελών Π.Σ.Ν. 

Μετά τιμής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      

ΞΕΝΟΦΩΝ  ΛΥΡΟΣ                                                                                                           ΓΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιώματα Νεφροπαθών
Πίνακας Τροφίμων