Άρθρα
Kατηγορίες
Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Τραύμα ΜΕΘ

psn

Από 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ και τελειώνει στις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Στις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και τα άτομα που έχουν προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Το Κ.Ο.Τ. που λαμβάνεται αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού τιμολογίου. Το όριο κατανάλωσης για αυτή την κατηγορία είναι 1200kwh. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτό το όριο τότε δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω εκπτώσεις.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ www.dei.gr είτε τηλεφωνικά στο 2109298000.

Από 18/10/2010 η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ της χώρας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά

  • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
  •  (απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά τα δημοτικά τέλη κ.λ.π.)
  •  με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27/09/2010
  •  ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου.
  •  Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για υποβολή στα ΚΕΠ

Τα παραπάνω και επιπλέον:

  • · Ταυτότητα δικαιούχου ή αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείτε να λάβετε:

Στο τηλεφωνικό κέντρο 2109797400 του ΥΠΕΚΑ

Στο τηλεφωνικό κέντρο 2109298000 της ΔΕΗ Α.Ε.

Στα καταστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Στα ΚΕΠ μετά τις 18/10/2010

Στην ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=575 του ΥΠΕΚΑ – Στην ιστοσελίδα www.dei.gr της ΔΕΗ.

Την Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους δικαιούχους, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.ΑμεΑ. www.esaea.gr .

 Οι πρώτες πειραματικές προσπάθειες για μεταμόσχευση μυελού των οστών γίνονται το 1940-1950. Η ανακάλυψη του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας συνέβαλλαν σημαντικά στην πρόοδο των μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών.

 Η μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλμού άρχισε να απασχολεί τους επιστήμονες από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η πρώτη μεταμόσχευση από πτωματικό μόσχευμα έγινε το 1937 και το 1945 ιδρύεται η πρώτη τράπεζα οφθαλμών.

 Η μεταμόσχευση ήπατος ξεκίνησε το 1950. Η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση σε άνθρωπο έγινε το 1968 από τον Calne.

 Η πρώτη μεταμόσχευση παγκρέατος έγινε το 1967 και από το 1988, οπότε και θεωρητικά τελειώνει η πειραματική φάση, θεωρείται ότι αποτελεί εναλλακτική μορφή θεραπείας. Μείζονος σημασίας αποτελεί η προσπάθεια για μεταμόσχευση νησιδίων του παγκρέατος, που ξεκίνησε το 1970.

Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς από άνθρωπο σε άνθρωπο έγινε το 1967 στη Νότια Αφρική από τον Christian Barnard οπότε και ο μεταμοσχευμένος έζησε για 18 ημέρες και πέθανε από πνευμονία. Το 1968 η δεύτερη μεταμόσχευση από τον ίδιο είχε ως αποτέλεσμα ο ασθενής να ζήσει για 18 μήνες. Σήμερα η μεταμόσχευση καρδιάς παρ όλα τα ιατροκοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε αποτελεί πια μια αποδεκτή θεραπευτική μέθοδο.

Η πρώτη κλινική μεταμόσχευση πνεύμονα έγινε το 1963. Σήμερα είναι αρκετά διαδεδομένη η διπλή μεταμόσχευση καρδιάς – πνευμόνων.

Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί το πιο διαδεδομένο είδος μεταμόσχευσης και σήμερα πραγματοποιείται σε πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

Η ιστορία της μεταμόσχευσης νεφρού ξεκινά το 1902 όταν ο Ullman αναφέρει αντιμετώπιση της ουραιμίας με μεταμόσχευση νεφρού. Το 1953 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιτυχούς μεταμόσχευσης νεφρού με καλή νεφρική λειτουργία. Το 1954 στη Βοστόνη έγινε η πρώτη προσπάθεια μεταμόσχευσης νεφρού μεταξύ μονοωογενών διδύμων αδερφών από τον J. Murray.

Σημαντική σημασία στην πορεία των μεταμοσχεύσεων έχει η ιστοσυμβατότητα. Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έγινε σαφές ότι το ανοσολογικό σύστημα είναι αυτό που παίζει ίσως και το βασικότερο ρόλο στις μεταμοσχεύσεις. Σήμερα η τυποποίηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA των ασθενών που πρόκειται να μεταμοσχευτούν θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος που θα σηματοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία της μεταμόσχευσης.

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αποτέλεσαν ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο απέναντι στην απόρριψη των μοσχευμάτων. Η κυκλοσπορίνη ως ανοσοκατασταλτικό φάρμακο αποτέλεσε σταθμό για την πορεία των μεταμοσχεύσεων.

Η διατήρηση των μοσχευμάτων αποτέλεσε ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λύσουν οι επιστήμονες. Η χαμηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια η χρήση διάφορων διαλυμάτων με συγκεκριμένη σύσταση συνέβαλλαν σημαντικά στη διατήρηση της λειτουργικότητας των μοσχευμάτων.

Το 1990 οι μεταμοσχεύσεις έλαβαν ιδιαίτερη αναγνώριση με την απονομή του βραβείου Nobel στους J. Marey και E. Donald Thomas για τη συνεισφορά τους στη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι την προσφορά ζωής από τους μετά
θάνατον Δωρητές Οργάνων Σώματος, στην τακτική συνεδρίαση που
έγινε στις 21/10/2009 αποφάσισε ομόφωνα η πλατεία που
βρίσκεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Κλεισθένους και
Άργους να ονομαστεί Πλατεία Δωρητών Οργάνων Σώματος.
Είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας ονομάζεται και αφιερώνεται
δημόσιος χώρος στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και ελπίδα όλων,
τόσο του Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ. , όσο και του Ε.Ο.Μ. είναι να
ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι το λαμπρό αυτό παράδειγμα.
Θερμές ευχαριστίες  στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Μεταμόρφωσης και συγχαρητήρια στον Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ  
                  «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:

Ιωάννης Βλαχογιάννης

Με αναπληρωτή του

τον Δημήτριο Τακούδα του Νικολάου, Καθηγητή Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντή Μονάδας Μεταμοσχεύσεων στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Μέλη Δ.Σ.:

1. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

Με αναπληρωτή

το Νικόλαο Χαρχαλάκη του Αντωνίου, Διευθυντή της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

2. Φιλίς−Μαρία Κλούβα

Με αναπληρώτρια της

την Ασημίνα Μαγγίνα του Θεοδώρου, Διευθύντρια ΜΕΘ στο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»

3. Ιωάννης Μπολέτης

Με αναπληρωτή του

τον Γεώργιο Ζαββό του Βασιλείου, Διευθυντή του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

4. Αλίκη Ινιωτάκη

Με αναπληρώτρια της

την Μαριγούλα Βάρλα −Λευθεριώτου του Νικολάου, Διευθύντρια Ανοσοβιολογικού Εργαστηρίου στο Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

5. Μιχαήλ Σταθόπουλος

Με αναπληρώτρια του

την Πολυξένη Σκορίνη − Παπαρηγοπούλου του Βασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

6. Πέτρος Αλιβιζάτος

Με αναπληρωτή του

τον Ανδρέα Καραμπίνη του Παναγιώτη, Διευθυντή Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Επίκουρο Καθηγητή ΕΚΠΑ, Εντατικολόγο

7. Νικόλαο Μπραβάκο

Με αναπληρώτρια του

την Παναγιώτα Παρασκευοπούλου του Νικολάου, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Γραμματείας στην ΕΣΔΥ

8. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας 

και Λαυρεωτικής Νικόλαο του Σωτηρίου, ως εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Με αναπληρωτή του

τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Αδαμάντιο Αυγουστίδη του Γεωργίου

9. Γρηγόρη Λεοντόπουλο

Με αναπληρωτή του

τον Ξενοφώντα Λύρο του Ελευθερίου

10. Δρ. Ηρώ Μπροκαλάκη

Με αναπληρώτρια της

 

την Μαρία Γκίκα του Γκίκα, ομοίως και μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΤΑΜΕτου Βασιλείου, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και

Α΄ Αντιπρόεδρο του ΕΣΝΕ, ως εκπρόσωπο του

Β΄ Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

ως εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

του Σταύρου,και Λαυρεωτικής Νικόλαο του Σωτηρίου, ως εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος του Παναγιώτη,του Αλεξάνδρου, Καρδιοχειρουργός, Χειρουργός Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς−Πενυμόνων ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγουτου Παναγιώτη, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώντου Γεωργίου, Διευθύντρια του Ανοσολογικού Εργαστηρίου και του Εθνικού Κέντρου Κέντρου Ιστοσυμβατότητας στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»του Νικολάου, Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟτου Πέτρου, Διευθύντρια ΜΕΘ στο Γ.Ν.Ε ΘΡΙΑΣΙΟτου Ζαφειρίου, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», προτεινόμενος από το ΚεΣΥ του Γεωργίου, Ομότιμος Καθηγητής Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

Δικαιώματα Νεφροπαθών
Πίνακας Τροφίμων