Άρθρα
Kατηγορίες

Μόλις κάνετε κλικ στα παρακάτω θα  μεταφερθείτε στο πίνακα με τις μονάδες τεχνητού νεφρού, πάνω δεξιά στη σελίδα υπάρχει μεγεθυντικός φακός όπου μπορείτε να μεγεθύνετε τις σελίδες  ή με Ctrl και +

 

Κρατικές Μονάδες Αττικής

Download (PDF, 75KB)

Κρατικές Μονάδες Επαρχίας

Download (PDF, 78KB)

Ιδιωτικές Μονάδες Αττικής

Download (PDF, 82KB)

Ιδιωτικές Μονάδες Επαρχίας

Download (PDF, 81KB)

 

 

 

 

Μονάδες Νεφρού
Δικαιώματα Νεφροπαθών